Dane Podstawowe:

Nazwa:

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

NIP:

814-14-04-755

REGON:

000186246

Adres:

ul. Janka Bytnara 2

Miejscowość:

Kolbuszowa

Gmina:

Kolbuszowa

Powiat:

Kolbuszowski

Województwo:

Podkarpackie

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

397 - PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY

Kod i nazwa formy własnośći

113 - WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Rodzaj rejestru lub ewidencji

REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer w rejestrze lub ewidencji

15800

Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/

Stan danych na dzień: 18-05-2018