Majątek: 9 041 412,57 zł

1.       Rzeczowy majątek trwały brutto: 9 010 389,93 zł

W tym:

  • grunty: 387 660,00 zł
  • budynki i lokale:  5 810 039,08 zł
  • maszyny, urządzenia techniczne, urządzenia i aparaty ogólnego  zastosowania: 1 953 402,37 zł
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 859 288,48 zł

2.  Wartości niematerialne i prawne: 31 022,64