Dyrektor: mgr Grażyna Pełka

Wicedyrektor: mgr Kazimiera Ciszek-Jadach

 

Kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego: mgr Bogusława Bryk

Główna księgowa:  Halina Reguła

 

Inne stanowiska kierownicze:  

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Wojciech Frankowski

Sekretarz szkoły: mgr Anna Stobierska