Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.

jest jednostką budżetową Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

 

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

W skład Zespołu wchodzą:

1) 4-letnie Technikum;

2) Szkoła Branżowa I Stopnia;